Faktura 10 dagars betalning tillgänglig

PÅ förekommen andledning kommer faktura 10 dagar att erbjudas.
Vid kontant betalning fri frakt.

 

Nya La Cordier-webbplatsen och webbshoppen.

Välkommen till den nya La Cordier-webbplatsen och webbshoppen.

För våra Webshop-kontoinnehavare och innehavare av företagskonton, om du har glömt ditt lösenord välj det glömda lösenordet på inloggningssidan och ange din e-postadress.

Du kommer då att få en länk för att återställa den till ett lösenord du väljer.

Tack.

Välkommen till La Cordier - Framtidens HÅRVÅRD!

Vi på La Cor­di­er Häl­sar GAM­LA och NYA KUN­DER VÄL­KOM­NA TILL vår nya WEBB­S­ITE.

La Cor­di­er är ett fa­mil­je­fö­re­tag som har ett hel­hets­per­spek­tiv på män­ni­skan, na­tur och hår­vård. Vi er­bju­der en eko­lo­gisk svensk - till­ver­kad hår­vårdse­rie med brett sor­ti­ment. Helt ut­an ke­mi­ka­li­er och Pa­ra­be­ner.

För Ing­er Cor­di­er, na­tur­fri­sör är det nu­me­ra själv­klart val att ar­be­ta med ört­fär­ger och na­tur­li­ga pro­duk­ter. Ef­ter 35 år som fri­sör vill hon gö­ra en in­sats för mil­jön.

Vins­ter­na är fle­ra.
Ett fris­ka­re, vack­ra­re och glän­san­de hår, fris­ka­re hår­bot­ten.  Re­na­re pro­duk­ter i hem­met för kun­der­na. Re­na­re vat­ten i na­tu­ren.

La Cor­di­er in­ne­har he­la pro­duk­tions­ked­jan in­om hår­vård. Ut­ö­ver vå­ra pro­duk­ter er­bju­der La Cor­di­er även vi­da­re-​ ut­bild­ning till eko-frisör som utförs i Östersund. Vi gör det möj­ligt för fler att le­va med gott sam­ve­te - helt en­kelt mer ren­hå­rigt!

 

   
Share On Social Media:
Add to Facebook Tweet This

publicerad  September 4th, 2020